Wednesday, 30 November 2011

OBJEKTIF KOMPONEN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar membolehkan murid :

1.  mengenal dan menamakan benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekitar kehidupan murid.
2.  menamakan jenis alat perhubungan dan pengangkutan yang terdapat di sekitar mereka.
3.  menunjukkan perlakuan bersopan santun semasa berinteraksi dengan ahli keluarga dan     masyarakat.
4.  menggunakan alat perhubungan dan alat pengangkutan dengan cara yang betul.
5.  mengamalkan sikap dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
6. menjadi rakyat yang baik dan berguna kepada masyarakat dan negara.

No comments:

Post a Comment