Thursday, 22 December 2011

NAMA-NAMA HAIWAN


Objektif  : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyebut nama-nama haiwan.

No comments:

Post a Comment