Wednesday, 30 November 2011

TAJUK-TAJUK DALAM KOMPONEN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

Tajuk-tajuk yang terdapat dalam mata pelajaran Sains, Sosial dan Alam Sekitar ini ialah :

1. Hubungan Manusia dengan Alam Sekitar
    -   1.1  Benda di sekeliling
        1.2  Benda hidup -
               1.2.1 manusia
               1.2.2 haiwan
               1.2.3 tumbuh-tumbuhan
        1.3  Benda bukan hidup
        1.4  Alam dan fenomena
        1.5  Keperluan asas hidup
        1.6  Kepentingan proses hidup bagi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan
        1.7  Kepentingan dan kegunaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan kepada manusia
        1.8  Hubugan antara manusia dan alam
        1.9  Peranan individu dalam penyesuaian diri dengan keluarga, rakan sekelas dan masyarakat.

2.  Perhubungan dan Pengangkutan
       - 2.1 Alat perhubungan dan pengangkutan
         2.2 Kepentingan alat perhubungan dan pengangkutan
         2.3 Tanggungjawab terhadap alat perhubungan dan pengangkutan
         2.4 Penggunaan alat perhubungan dan pengangkutan
        
3.  Penggunaan Perkhidmatan Masyarakat
     -  3.1 Perkhidmatan masyarakat
        3.2 Hubung kait antara situasi dengan perkhidmatan masyarakat

4.  Pendidikan Luar
     -  4.1 Jenis kegiatan luar
        4.2 Arahan dan peraturan    
Perkhidmatan Masyarakat - sukarela
     

No comments:

Post a Comment