Tuesday, 29 November 2011

SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR (SAK)

SKOP

Komponen Sains Sosial dan Alam Sekitar melibatkan komponen hubungan manusia dengan manusia, perhubungan dan pengangkutan serta penggunaan perkhidmatan masyarakat.

Komponen ini memberi pendedahan tentang pendidikan sosial dan alam sekitar kepada murid-murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah dan menengah untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Murid-murid dididik mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap positif dalam menjalinkan hubungan sosial dengan keluarga, rakan-rakan sebaya dan masyarakat.

Komponen ini juga memperkenalkan elemen-elemen perhubungan dan pengangkutan serta kemudahan awam. Murid-murid dapat mengetahui dan menggunakan segala bentuk kemudahan perhubungan, pengangkutan dan pekhidmatan masyarakat. Mereka diharap akan dapat meningkatkan perkembangan sosial mereka selaras dengan perkembangan semasa yang berlaku di persekitaran mereka.

MENGENALI ALAM SEKITAR

2 comments: