Wednesday, 30 November 2011

TAJUK 1 - HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

Objektif - Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1.2 Mengenal dan menamakan benda hidup -

1.2.2  Haiwan

a. Nama-nama haiwan
 -  gajah, harimau, burung

b. Bahagian anggota badan
 - belalai , ekor, kepak

c. Jenis
  - herbivor, karnivor, omnivor

d. Sifat haiwan
 - berbulu, bersisik, berambut

e.  Habitat
 - darat, air, gua

Mengenal Haiwan

No comments:

Post a Comment